AKTUALNOŚCI

Otwarcie przedszkola 25.05.2020 i organizacja pracy


  W najbliższy poniedziałek, 25 maja przedszkole zostanie ponownie otwarte i będzie działać w
godzinach 8-14. Zajęcia będą odbywać się w trybie reżimu sanitarnego, dlatego do przedszkola mogą
uczęszczać tylko dzieci w pełni zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na
kwarantannie czy izolacji. Dzieci mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. W salach
znajdować się będą jedynie zabawki i sprzęty nadające się do dezynfekcji, która odbywać się będzie pod
koniec dnia, natomiast klamki, ciągi komunikacji i toalety będą dezynfekowane kilka razy dziennie, a
pomieszczenia wietrzone co godzinę. Prosimy o przyniesienie dla dzieci solidnego śniadanka, jako że
nie będą zamawiane obiady z cateringu. Prosimy też o przyniesienie własnych przyborów plastycznych,
dla większego bezpieczeństwa.
Więcej informacji zostało Państwu wysłanych drogą mailową, gdzie zostały zamieszczone szczegółowe
zasady organizacji przedszkola. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w maju planujemy otworzyć jedną grupę przedszkolną,
natomiast od czerwca będą działać dwie grupy z odpowiednimi obostrzeniami. E-learning będzie dalej
przygotowywany dla pozostałych dzieci.


Numer komorkowy przedszkola 509 699 937.
Numer stacjonarny /22 644 66 32/ działa w godzinach pracy przedszkola.

<< Wróć do poprzedniej strony